Jautājumi un Atbildes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jautājumus sūtiet mums uz e-pastu info@biznesakonsultacijas.lv vai forumā

Jautājums Atbilde

Kādos ārpakalpojumos Jūs esat specializējušies.

 

1. Kādi ir tie konsultāciju ārpakalpojumi kuros Jūs esat specializējušies.
2. Kādās sfērās pie Jums var vērsties lai risinātu inovātīvu ideju ieviešanu uzņēmumā.

1. Profesionālas konsultācijas biznesa attīstības sfērā, kvalitātes vadībā, inventarizācijā, auditā.
2. Konsultācijas un daudzfunkcionālu projektu izstrāde ar stratēģisku un ilgtermiņa prioritāti (tai skaitā plānu izstrāde un ieviešanas pamatnostādnes izstrādāšana un uzraudzība). Novitātes un to ieviešana biznesa attīstības un konkurēt spējas uzlabošanai ar novitāšu palīdzību. Biznesa konkurēt spējas plānu izstrāde, dažādu profilu biznesa ideju ģenerācija to pamatotības analīze.
3. Novērtēju iekšējo uzņēmuma darbības efektivitāti, sniedzot priekšlikums tās uzlabošanai.
4. Biznesa ideju novērtēšana pēc to ilgdzīvotības indeksiem.

Pie mums var vērsties ne tikai uzņēmumi bet arī privātpersonas, studenti un citi interesenti

info@biznesakonsultacijas.lv
Vai sniedzat arī apmācības? Piemēram prezentācijās, individuālā uzņēmuma specifiskajā sfērā, vadībās vadītspēju uzlabošanai piem. Stratēģiju, kvalitātes un citu procesu vadībā. Jā mēs vaicam gan idividuālās, gan grupu apmācībās pēc iepriekš saskaņota mācību plāna.
Kā arī veicam apmācības sekojošās sfērās - Stratēģiju, kvalitātes un uzņēmējdarbības vdībā.
Par nepieciešamajiem Jūsu pakalpojumiem, lūgums sazināties ar mums iepriekš norādītajā veidā pa e-pastu.

Vai Jūs sniedzat konsultācijas debitoru un kreditoru saistību izpildes kontrolē un parādu piedziņas jautājumos.

Jā, mēs piedāvājam Mūsu klientiem arī parādu piedziņas konsultācijas kā arī debitoru kreditoru saistību optimizācijas pasākumus.